Interest Rate

DEPOSITS

Interest Rates Applicable W.E.F 01-01-2022

Duration

Individual and Public Institution

Interest Rate from 01-01-2022

7 days to 15 days

2.75%

16 days to 45 days

3.25%                                                  

46 days to 90 days

4.00%

91 days to 180 days

4.50%

181 days to 364 days

5.00%

1 year to 2 years

5.50%

for period above 2 years and above

5.25%

  •   0.50% Extra for Senior Citizen 

Co-opertive Societies (पतसंस्था मुदतठेवीचे व्याजदर)

Duration

Co-Opertive Societies 

Interest Rate from 01-01-2022

 1 कोटी पर्यन्त   1 कोटी पेक्षा जास्त

7 days to 15 days                            

3.00%                            3.25%

15 days(CRR Deposit)

3.50%                            3.50%

16 days to 45 days

3.75%                            4.00%

46 days to 90 days

4.75%                            5.00%

91 days to 180 days

5.25%                            4.75%

181 days to 364 days

5.50%                            5.25%

1 year and above 

5.00%                            5.00%

Anmol Deposit Scheme

  • 4.00% interest rate 8 times automatically renewal for 46 days.
  • No need to come at bank for renewal
  • The existing interest rate will be applicable after the expiry of 46 days

 

LOANS & ADVANCES

कर्जाचे सुधारित व्याजदर

दि. 01/01/2022  पासून व्याजदर लागू 

अ.क्रं. 

लोन टाईप

कर्ज प्रकार

व्याजदर 

रिबेट दर 

प्रेफर्ड रिबेट

नेट रेट 

1

066 (अ) 

 कॅशक्रेडिट नजर गहाण (HYP)   100% प्रॉपर्टी मोरगेज असल्यास  

       
   

 रु.1.00 कोटीपेक्षा कमी

13.00%

3.50% 

0.75%

8.75%

   

रु.1.00कोटी व त्यापुढे .2.00 कोटी पेक्षा कमी 

12.75%

3.50%

0.75%

8.50%

   

रु. 2.00 कोटी व त्यापुढे 

12.75%

3.50%

1.00%

8.25%

   

कंपोझिट व्याजदर टम लोन व सीसी सह  (एकूण मंजूर रकमेच्या 20 %  सीसी लिमिट असल्यास 70% लिमिट वापरले पाहिजे. तर त्यांना प्रेफरेन्शियल रिबेट लागू होईल.) *

       
    100 % प्रॉपर्टी  मोर्गेज नसल्यास   
1 66(ब)   रु.1.00 कोटी पेक्षा कमी   15.00% 3.50% लागू नाही 11.50%
    रु.1.00 कोटी व्ही पुढे रु.2.00 कोटी पेक्षा कमी  14.50% 3.50% लागू नाही  11.00%
    रु.2.00 कोटी व त्यापुढे  14.25% 3.50% लागू नाही 10.75%

2

073

  73 - लघुउद्योग नजर गहाण  (SSI HYP) रु.1.00  कोटी पेक्षा कमी   

12.50%

3.50%

9.00%

   

रु.1.00कोटी व पुढे 2.00  कोटी पेक्षा कमी 

12.75%

3.50%

9.25%

   

रु. 2.00 कोटी व पुढे

12.50%

3.50%

9.00%

   

कंपोझिट टर्मलोन व सीसी सह लागू 

       

3

055

 कन्स्ट्रक्शन लोन (बांधकाम कर्ज) (टर्मलोन))  रु.50 लाखापेक्षा कमी  

14.50%

3.00%

11.50%

   

रु.50लाख व पुढे रु.1.00 कोटी पेक्षा कमी  

14.00%

3.00%

11.00%

   

रु.1.00 कोटी व त्यापुढे

13.50%

3.00%

10.50%

4

061

 61-टर्मलोन,62- शॉप फर्निचर, (टर्मलोन)  रु.50 लाखापेक्षा कमी 

15.50%

3.50%

12.00%

   

रु.50लाख व पुढे रु.1.00 कोटी पेक्षा कमी 

15.00%

3.50%

11.50%

   

रु.1.00 कोटी व त्यापुढे

14.50%

3.50%

11.00%

5

075

 मशिनरी,(SSI मशिनरी, वैद्यकीय मशिनरी (जुने कर्ज) (टर्मलोन)                            रु.50 लाखापेक्षा कमी 

15.50%

3.50%

12.00%

   

रु.50लाख व पुढे रु.1.00 कोटी पेक्षा कमी 

15.00%

3.50%

11.50%

   

रु.1.00 कोटी व त्यापुढे

14.50%

3.50%

11.00%

6

089

मॉर्गेज टर्म लोन रु.50 लाखापेक्षा कमी 

15.50%

3.50%

12.00%

   

रु.50लाख व पुढे रु.1.00 कोटी पेक्षा कमी 

15.00%

3.50%

11.50%

   

रु.1.00 कोटी व त्यापुढे

14.50%

3.50%

11.00%

7

096

प्रोजेक्ट फायनान्स(CRE)(कमर्शियल बांधकाम व्यवसायासाठी) रु.50 लाखापेक्षा कमी 

15.00%

3.50%

11.50%

   

रु.50लाख व पुढे रु.1.00 कोटी पेक्षा कमी 

14.50%

3.50%

11.00%

   

रु.1.00 कोटी व त्यापुढे

14.00%

3.50%

10.50%

8

086

वर्किंग कॅपिटल टर्मलोन(बिंदुसागर कर्ज योजना) (WCTL)कमाल कर्ज मर्यादा रु.35 हजार

13.50%

NIL

13.50%

9 093

प्रॉपर्टी मोरगेज कॅश क्रेडिट(PMCC) ऑपरेटिव्ह सीसी   

 कर्ज मर्यादा रु 25 लाखापर्यंत  

 

14.00%

 

3.50%

 

10.50%

10

093

प्रॉपर्टी मोरगेज कॅश क्रेडिट(PMCC) ऑपरेटिव्ह सीसी   

कर्ज मर्यादा रु 25 लाखापेक्षा जास्त ते रु 50 लाख पर्यंत 

 

13.50%

 

3.50%

 

10.00%

11

088

वर्किंग कॅपिटल अगेन्स्ट रियल इस्टेट (WCARE)  कमाल कर्ज मर्यादा रु.10 लाख नूतनीकरणाच्या वेळेस दरवर्षी 10% लिमिट कमी करण्यात येईल

14.00%

3.50%

10.50%

12

094

 प्रोफेशनल कॅश क्रेडिट(PCC) ऑपरेटिव्ह सीसी   कमाल कर्ज मर्यादा रु.25 लाख  

13.00%

3.50% -प्रेफर्ड रिबेट 0.75%

8.75%

13

061

डॉक्टर हॉस्पिटल मेडिकल प्रॅक्टिसनर्स चार्टर्ड अकाउंटंट यांच्यासाठी नवीन कर्ज योजना कंपोझिट व्याजदर टर्मलोन व सीसी सह लागू   एकूण मंजूर रकमेच्या 20 % सीसी लिमिट असल्यास 70 % लिमिट वापरले पाहिजे. तर त्यांना प्रेफरन्शियली रिबेट लागू होईल

   

रु.50 लाखापेक्षा कमी 

13.00%

3.50%+प्रेफर्ड रिबेट 0.75

8.75%

   

रु.50लाख व पुढे रु.1.00 कोटी पेक्षा कमी 

12.75%

3.50%+प्रेफर्ड रिबेट 0.75

8.50%

   

रु.1.00 कोटी व त्यापुढे

12.75%

3.50%+प्रेफर्ड रिबेट 1.00

8.25%

14

094

डॉक्टर हॉस्पिटल चालक डॉक्टर्स करीता विशेष कर्ज योजना तारण कर्ज योजना ( ईक्यूपमेंट तारण कर्जयोजना)

     
   

कमाल कर्ज मर्यादा रु. 15 लाख (मुदत 3 ते 5 वर्षं)

10.00%

NIL

10.00%

15

063

सोने तारण (सोने तारण बुलेट पेमेंट) (दि.06/08/2021 पासून लागू) 

 

15 तारखेपर्यन्त व्याज न भरल्यास अधिक व्याज 

 
   

रु.10 हजार ते रु. 2 लाखा पर्यन्त

8.90%

3.00%

8.90%

16

087

सोनेतारण टर्मलोन   (दि.06/08/2021 पासून लागू)

15 तारखेपर्यन्त व्याज न भरल्यास अधिक व्याज 

 
   

रु.2 लाख व त्यापेक्षा जास्त कमाल मर्यादा रु.25 लाख (EMI)

8.90%

3.00%

8.90%

17

099

ऑपरेटिव्ह कॅश क्रेडिट सोनेतारण (दि. 06/08/2021 पासून लागू)

 

15 तारखेपर्यन्त व्याज न भरल्यास अधिक व्याज 

 
   

रु.50 लाख पर्यंत

8.90%

3.00%

8.90%

18

 

छोटे व्यापारी कर्ज योजना(एन ए/ गावठाण प्रॉपर्टी तारण) रु.5 लाख पर्यंत 

14.00%

3.50%

10.50%

19

098

 सौर प्रेरणा योजना

     
   

 (जुने कर्जासाठी)(9%)  मुदत 3 ते 5 वर्ष 

8.50%

NIL

8.50%

    (जुने कर्जासाठी)(9.50% व 9.65%) मुदत 3 ते 5 वर्ष   9.00% NIL 9.00%
   

 (नवीन कर्जासाठी)  मुदत 3 ते 5 वर्ष 

9.00%

NIL

9.00%

20

064

हाऊसिंग लोन(घरबांधणी,नवीन फ्लॅट खरेदी,नूतनीकरण इ.)कमाल मर्यादा रु. 70 लाख 

 
 

अ)

10 वर्ष परतफेड मुदतीसाठी

7.90%

NIL

7.90%

 

ब)

10 वर्षापेक्षा जास्त ते 20 वर्ष मुदतीसाठी

8.50%

NIL

8.50%

21

065

हायरपरचेस, (H.P.)

     
 

1

मशिनरी(सर्वसाधारण) (जेसीबी,पोकलेन मशीन )   

13.00%

NIL

13.00%

 

2

कमर्शियल वाहन कर्ज

13.50%

3.50%

10.00%

 

3

कार,जीप,फोर व्हिलर कर्ज(फक्त वैयक्तिक वापराची वाहने)

7.90%

NIL

7.90%

 

4

टू व्हीलर (दूचाकी)  

10.00%

NIL

10.00%

22

059

शैक्षणिक लोन (Educational Loan) कर्जदाराचे मागणी अर्जानुसार

8.75%

NIL

8.75%

23

056

कॉंट्रॅक्टर्स लोन(COT)  ऑपरेटिव्ह सीसी   रु.50 लाखापेक्षा कमी 

15.00%

3.50%

11.50%

   

रु.50लाख व पुढे रु.1.00 कोटी पेक्षा कमी 

14.50%

3.50%

11.00%

   

रु.1.00 कोटी व त्यापुढे

14.00%

3.50%

10.50%

24

052

ॲडव्हान्स अगेन्स वेअर हाऊस कर्जदाराचे मागणी अर्जानुसार

13.50%

3.50%

10.00%

25

067

लोन अगेन्स्ट एल.आय.सी पॉलिसीज सरेंडर व्हॅल्यू च्या 50% ते 80% व लोन अगेन्स्ट  गव्हर्मेंट सिक्युरिटीज(LAGS) मार्जिन 50% ते 80% 

10.00%

NIL

10.00%

26 067 लोन अगेन्स्ट गव्हमेंट सिक्यूरिटीज(LAGS) मार्जिन 50% ते 80%   10.00% NIL  10.00%

27

077

शेअर्स तारण कर्ज (फक्त सेन्सेक्स आणि निफ्टि कंपनी) बँकेने अप्रूव्ह  केलेल्या शेअर्स  तारणावर  मार्केट व्हॅल्यूच्या 50% कमाल कर्जमर्यादा रु 10 लाख  (RBI मास्टर सर्क्युलरनुसार)  ( शेअर डिमॅट फॉर्ममध्ये असणे बंधनकारक)

13.00%

3.00%

10.00%

28

068

लोन अगेन्स्ट प्रॉपर्टी (टर्मलोन व ऑपरेटिव्ह सीसी) व्यवसायासाठी 25  लाखापर्यंत

13.50%

3.50%

10.00%

   

पगारदार-  वैयक्तिक 10  लाखापर्यंत 

     

28

061

एलआरडी(लिज रेंट डिस्काउंटिंग):-  भाडेतत्वावर दिलेली प्रॉपर्टी रजिस्टर मॉर्गेज तारण घेऊन  

10.00%

1.00%

9.00%

29 061 रेंट डिस्काऊंटिंग (भाडेतत्वावर दिलेली प्रॉपर्टि रजिस्टर मॉर्गेजने तारण घेऊन     13.50% 2.50% 11.00%
30 054 कॅशक्रेडिट(क्लीन सी सी)         
    कर्जदारचे मागणी अर्जानुसार  19.00% 3.50% 15.50%
    कमाल कर्ज मर्यादा रु.50 हजार       

31

058

डिपॉझिट लोन पावती दरापेक्षा 1% जादा व्याजदर  मुदतठेव पावती एक वर्ष व त्यापेक्षा जास्त मुदतीची असल्यास  रु.1 कोटी व त्यापेक्षा जास्त कर्जास पावती दरापेक्षा 0.50% जादा व्याजदर  ग्रुप डिपॉझिट लोन  रक्कम रु. 2 कोटी व त्यापेक्षा पुढील रकमेसाठी पावतीच्या  व्याजदराच्या 0.50% अधिक व्याजदर.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Important Links

Get in Touch With Us

Hit Counter