Interest Rate

DEPOSITS

Interest Rates Applicable W.E.F 24-05-2021

Duration

Individual and Public Institution

Interest Rate from 24-05-2021

7 days to 15 days 3.25%
16 days to 45 days 3.75%                                                  
46 days to 90 days 4.25%
91 days to 180 days 4.75%
181 days to 364 days 5.25%
1 year to 2 years 5.75%
for period above 2 years and above 5.50%
  •   0.50% Extra for Senior Citizen 

Co-opertive Societies (पतसंस्था मुदतठेवीचे व्याजदर)    

Duration

Co-Opertive Societies 

Interest Rate from 24-05-2021

 1 कोटी पर्यन्त   1 कोटी पेक्षा जास्त 

7 days to 15 days                             3.50%                            3.75%
15 days(CRR Deposit) 4.00%                            4.00%
16 days to 45 days 4.00%                            4.25%
46 days to 90 days 5.00%                            5.25%
91 days to 180 days 5.50%                            5.00%
181 days to 364 days 5.75%                            5.50%
1 year and above  5.25%                            5.25%

Anmol Deposit Scheme

  • 4.75% interest rate 8 times automatically renewal for 46 days.
  • No need to come at bank for renewal
  • The existing interest rate will be applicable after the expiry of 46 days

 

LOANS & ADVANCES

 

कर्जाचे सुधारित व्याजदर
दि. 01/04/2020  पासून व्याजदर लागू 
अ.क्रं.  लोन टाईप कर्ज प्रकार व्याजदर  रिबेट दर  प्रेफर्ड रिबेट नेट रेट 
1 66 (अ)   कॅशक्रेडिट नजर गहाण (HYP)   100% प्रॉपर्टी मोरगेज असल्यास          
     रु.1.00 कोटीपेक्षा कमी 13.50% 3.50%  0.75% 9.25%
    रु.1.00कोटी व त्यापुढे .2.00 कोटी पेक्षा कमी  13.25% 3.50% 0.75% 9.00%
    रु. 2.00 कोटी व त्यापुढे  13.25% 3.50% 1.00% 8.75%
    कंपोझिट व्याजदर टम लोन व सीसी सह  (एकूण मंजूर रकमेच्या 20 %  सीसी लिमिट असल्यास 70% लिमिट वापरले पाहिजे. तर त्यांना प्रेफरेन्शियल रिबेट लागू होईल.) *        
  * प्रेफर्ड कस्टमर रिबेट 0.50%
  * प्रेफर्ड कस्टमर विशेष रिबेट 0.25% (रु.2 कोटी व त्यापुढे)
2 73   73 - लघुउद्योग नजर गहाण  (SSI HYP) रु.1.00  कोटी पेक्षा कमी    13.00% 3.50% 9.50%
    रु.1.00कोटी व पुढे 2.00  कोटी पेक्षा कमी  13.25% 4.00% 9.25%
    रु. 2.00 कोटी व पुढे 13.00% 4.00% 9.00%
    कंपोझिट टर्मलोन व सीसी सह लागू         
3 55  कन्स्ट्रक्शन लोन (बांधकाम कर्ज) (टर्मलोन))  रु.50 लाखापेक्षा कमी   16.00% 4.00% 12.00%
    रु.50लाख व पुढे रु.1.00 कोटी पेक्षा कमी   15.50% 4.00% 11.50%
    रु.1.00 कोटी व त्यापुढे 15.00% 4.00% 11.00%
4 61  61-टर्मलोन,62- शॉप फर्निचर, (टर्मलोन)  रु.50 लाखापेक्षा कमी  16.00% 4.00% 12.00%
    रु.50लाख व पुढे रु.1.00 कोटी पेक्षा कमी  15.50% 4.00% 11.50%
    रु.1.00 कोटी व त्यापुढे 15.00% 4.00% 11.00%
5 75  मशिनरी,(SSI मशिनरी, वैद्यकीय मशिनरी (जुने कर्ज) (टर्मलोन)                            रु.50 लाखापेक्षा कमी  16.00% 4.00% 12.00%
    रु.50लाख व पुढे रु.1.00 कोटी पेक्षा कमी  15.50% 4.00% 11.50%
    रु.1.00 कोटी व त्यापुढे 15.00% 4.00% 11.00%
6 89 मॉर्गेज टर्म लोन रु.50 लाखापेक्षा कमी  16.00% 4.00% 12.00%
    रु.50लाख व पुढे रु.1.00 कोटी पेक्षा कमी  15.50% 4.00% 11.50%
    रु.1.00 कोटी व त्यापुढे 15.00% 4.00% 11.00%
7 96 प्रोजेक्ट फायनान्स(CRE)(कमर्शियल बांधकाम व्यवसायासाठी) रु.50 लाखापेक्षा कमी  16.00% 4.00% 12.00%
    रु.50लाख व पुढे रु.1.00 कोटी पेक्षा कमी  15.50% 4.00% 11.50%
    रु.1.00 कोटी व त्यापुढे 15.00% 4.00% 11.00%
8 86 वर्किंग कॅपिटल टर्मलोन(बिंदुसागर कर्ज योजना) (WCTL)कमाल कर्ज मर्यादा रु.35 हजार 13.50% NIL 13.50%
9 93 प्रॉपर्टी मोरगेज कॅश क्रेडिट(PMCC) ऑपरेटिव्ह सीसी     कर्ज मर्यादा रु 25 लाखापेक्षा जास्त ते रु 50 लाख पर्यंत  14.00% 3.00% 11.00%
10 88 वर्किंग कॅपिटल अगेन्स्ट रियल इस्टेट (WCARE)  कमाल कर्ज मर्यादा रु.10 लाख नूतनीकरणाच्या वेळेस दरवर्षी 10% लिमिट कमी करण्यात येईल 14.00% 3.00% 11.00%
11 94  प्रोफेशनल कॅश क्रेडिट(PCC) ऑपरेटिव्ह सीसी   कमाल कर्ज मर्यादा रु.25 लाख   14.50% 4.50% -प्रेफर्ड रिबेट 0.75% 9.25%
12 61 डॉक्टर हॉस्पिटल मेडिकल प्रॅक्टिसनर्स चार्टर्ड अकाउंटंट यांच्यासाठी नवीन कर्ज योजना कंपोझिट व्याजदर टर्मलोन व सीसी सह लागू   एकूण मंजूर रकमेच्या 20 % सीसी लिमिट असल्यास 70 % लिमिट वापरले पाहिजे. तर त्यांना प्रेफरन्शियली रिबेट लागू होईल      
    रु.50 लाखापेक्षा कमी  13.50% 3.50%+प्रेफर्ड रिबेट 0.75 9.25%
    रु.50लाख व पुढे रु.1.00 कोटी पेक्षा कमी  13.25% 3.50%+प्रेफर्ड रिबेट 0.75 9.00%
    रु.1.00 कोटी व त्यापुढे 13.25% 3.50%+प्रेफर्ड रिबेट 1.00 8.75%
13 94 डॉक्टर हॉस्पिटल चालक डॉक्टर्स करीता विशेष कर्ज योजना तारण कर्ज योजना ( ईक्यूपमेंट तारण कर्जयोजना)      
    कमाल कर्ज मर्यादा रु. 15 लाख (मुदत 3 ते 5 वर्षं) 10.00% NIL 10.00%
14 63 सोने तारण (सोने तारण बुलेट पेमेंट) (दि.06/08/2021 पासून लागू)    15 तारखेपर्यन्त व्याज न भरल्यास अधिक व्याज   
    रु.10 हजार ते रु. 2 लाखा पर्यन्त 8.90% 3.00% 8.90%
15 87 सोनेतारण टर्मलोन   (दि.06/08/2021 पासून लागू) 15 तारखेपर्यन्त व्याज न भरल्यास अधिक व्याज   
    रु.2 लाख व त्यापेक्षा जास्त कमाल मर्यादा रु.25 लाख (EMI) 8.90% 3.00% 8.90%
16 99 ऑपरेटिव्ह कॅश क्रेडिट सोनेतारण (दि. 06/08/2021 पासून लागू)   15 तारखेपर्यन्त व्याज न भरल्यास अधिक व्याज   
    रु.50 लाख पर्यंत 8.90% 3.00% 8.90%
17   छोटे व्यापारी कर्ज योजना(एन ए/ गावठाण प्रॉपर्टी तारण) रु.5 लाख पर्यंत  14.00% 3.50% 10.50%
18    सौर प्रेरणा योजना      
     (जुने कर्जासाठी)  मुदत 3 ते 5 वर्ष  9.65% NIL 9.65%
     (नवीन कर्जासाठी)  मुदत 3 ते 5 वर्ष  9.50% NIL 9.50%
19 64 हाऊसिंग लोन(घरबांधणी,नवीन फ्लॅट खरेदी,नूतनीकरण इ.)कमाल मर्यादा रु. 70 लाख   
  अ) 10 वर्ष परतफेड मुदतीसाठी 7.90% NIL 7.90%
  ब) 10 वर्षापेक्षा जास्त ते 20 वर्ष मुदतीसाठी 8.50% NIL 8.50%
20 65 हायरपरचेस, (H.P.)      
  1 मशिनरी(सर्वसाधारण) (जेसीबी,पोकलेन मशीन )    13.00% NIL 13.00%
  2 कमर्शियल वाहन कर्ज 13.50% 3.50% 10.00%
  3 कार,जीप,फोर व्हिलर कर्ज(फक्त वैयक्तिक वापराची वाहने) 7.90% NIL 7.90%
  4 टू व्हीलर (दूचाकी)   10.00% NIL 10.00%
21 59 शैक्षणिक लोन (Educational Loan) कर्जदाराचे मागणी अर्जानुसार 9.25% NIL 9.25%
22 56 कॉंट्रॅक्टर्स लोन(COT)  ऑपरेटिव्ह सीसी   रु.50 लाखापेक्षा कमी  15.50% 3.50% 12.00%
    रु.50लाख व पुढे रु.1.00 कोटी पेक्षा कमी  15.00% 3.50% 11.50%
    रु.1.00 कोटी व त्यापुढे 14.50% 3.50% 11.00%
23 52 ॲडव्हान्स अगेन्स वेअर हाऊस कर्जदाराचे मागणी अर्जानुसार 13.50% 3.50% 10.00%
24 67 लोन अगेन्स्ट एल.आय.सी पॉलिसीज सरेंडर व्हॅल्यू च्या 50% ते 80% व लोन अगेन्स्ट  गव्हर्मेंट सिक्युरिटीज(LAGS) मार्जिन 50% ते 80%  10.00% NIL 10.00%
25 77

शेअर्स तारण कर्ज (फक्त सेन्सेक्स आणि निफ्टि कंपनी) बँकेने अप्रूव्ह  केलेल्या शेअर्स  तारणावर  मार्केट व्हॅल्यूच्या 50% कमाल कर्जमर्यादा रु 10 लाख  (RBI मास्टर सर्क्युलरनुसार)  ( शेअर डिमॅट फॉर्ममध्ये असणे बंधनकारक)

13.00% 3.00% 10.00%
26   लोन अगेन्स्ट प्रॉपर्टी (टर्मलोन व ऑपरेटिव्ह सीसी) व्यवसायासाठी 25  लाखापर्यंत 13.50% 3.50% 10.00%
    पगारदार-  वैयक्तिक 10  लाखापर्यंत       
27 61 एलआरडी(लिज रेंट डिस्काउंटिंग):-  भाडेतत्वावर दिलेली प्रॉपर्टी रजिस्टर मॉर्गेज तारण घेऊन   10.00% 1.00% 9.00%
28 58 डिपॉझिट लोन पावती दरापेक्षा 1% जादा व्याजदर  मुदतठेव पावती एक वर्ष व त्यापेक्षा जास्त मुदतीची असल्यास  रु.1 कोटी व त्यापेक्षा जास्त कर्जास पावती दरापेक्षा 0.50% जादा व्याजदर  ग्रुप डिपॉझिट लोन  रक्कम रु. 2 कोटी व त्यापेक्षा पुढील रकमेसाठी पावतीच्या  व्याजदराच्या 0.50% अधिक व्याजदर.

 

 

 

 

 

 

 

Important Links

Get in Touch With Us

Hit Counter